News & Articles

ยุ้ย จีรนันท์ มะโนแจ่ม จับมือ Yes Care Real Elixir ออกแคมเปญ “ตาสว่างกับ Yes Care” ช่วยเหลือผู้มีปัญหาด้านการมองเห็นแต่ขาดทุนทรัพย์

CSR & Activity 29/03/2023

ยุ้ย-จีรนันท์ มะโนแจ่ม ล่าสุดในการเป็นพรีเซ็นเตอร์ให้กับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบำรุงสายตา เยส แคร์ โดยการรับเป็นพรีเซ็นเตอร์ในครั้งนี้เกิดจากที่เจ้าตัวเคยประสบปัญหาทางดวงตามาก่อน และต้องใช้เวลาในการรักษา จึงอยากรณรงค์ให้ทุกคนดูแลรักษาดวงตาและตระหนักถึงความสำคัญของดวงตา เนื่องจากเราทุกคนมีดวงตาแค่คู่เดียวแต่ต้องใช้งานดวงตาเพื่อการมองเห็นไปตลอดชีวิต จึงได้ริเริ่มโครงการตาสว่าง กับ Yes Care” โดยร่วมมือกับแบรนด์ เรียล อิลิคเซอร์ (Real Elixir) ซึ่งเป็นโครงการที่จะช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาด้านการมองเห็นแต่ขาดแคลนด้านทุนทรัพย์ 

ดูคลิปได้ที่นี่ https://youtu.be/qk1Bgvgbiro

โดยโครงการนี้มีที่มาจากการที่ยุ้ยเล็งเห็นว่าปัญหาเกี่ยวกับดวงตาเป็นเรื่องที่ใหญ่มาก เพราะยุ้ยเองเคยมีปัญหาเกี่ยวกับดวงตาถึงขั้นกระจกตาทะลุ และรุนแรงถึงขั้นต้องหยุดงานแสดงไปช่วงหนึ่งเพื่อเข้ารับการรักษาดวงตา จึงเข้าใจดีว่าดวงตาเป็นสิ่งสำคัญมากเพียงใด และรู้ซึ้งว่าการมองเห็นเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตของคนเรามาก ในโอกาสนี้จึงอยากเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาด้านดวงตาแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อให้ได้รับโอกาสในการรักษาอย่างเป็นรูปธรรม โดยจะนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริม เยส แคร์(Yes Care) มาช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาทางด้านดวงตา โดยข้อมูลจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มีจำนวนผู้พิการทางด้านการมองเห็นถึง 184,711 ราย โดยสูงเป็นอันดับที่ 3 จากกลุ่มผู้พิการทั้งหมด และจากผลสำรวจของ The first rapid assessment of avoidable blindness (RAAB) ในประเทศไทยระบุว่า สภาวะตาบอด สามารถป้องกันได้กว่า 92% และสามารถรักษาได้กว่า 76.8% หากผู้ที่มีปัญหาทางด้านดวงตาได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที ทั้งนี้ในปัจจุบันยังมีผู้พิการทางการมองเห็นที่ไม่ได้รับสิทธิ์ และไม่สามารถเข้าถึงสวัสดิการและการรักษาจากภาครัฐมากกว่าหนึ่งแสนคนจากประชากรรวมทั้งหมดในประเทศไทย