ข่าวสารและบทความ

Real Elixir จัดโครงการ คืนตาสว่างสู่ชุมชน A brighter eyes, for a brighter future.

กิจกรรมเพื่อสังคม 18/09/2023
              เพื่อโลกใบใหม่ที่สดใสขึ้น Real Elixir แบรนด์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ภายใต้การผลิตและจัดจำหน่ายโดย บริษัท นูทริชั่น โปรเฟส จำกัด จัดทำโครงการตอบแทนสังคมผ่านผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดูแลสายตา Yes Care โดยนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดูแลสายตา Yes Care จำนวน 100,000 บาท สนับสนุน “โครงการผ่าตัดต้อกระจกใส่เลนส์แก้วตาเทียม” ร่วมกับมูลนิธิพิทักษ์ดวงตาเพื่อประชาชน 
 
              ซึ่งเป็นการผ่าตัดรักษาปัญหาดวงตาให้แก่ผู้สูงอายุ รวมถึงผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาทั่วประเทศ กว่า 140 ราย โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ณ โรงพยาบาลท่าตูม ตำบลท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
 
              “โครงการผ่าตัดต้อกระจกดวงตาเปลี่ยนเลนส์ตาเทียมใหม่” จะสำเร็จลุล่วงไม่ได้เลยหากไม่ได้ความร่วมมือร่วมใจ จากทีมจักษุแพทย์อาสาและเจ้าหน้าที่จิตอาสา กว่า 30 คน จากทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อมอบโลกใบใหม่ ดวงตาที่สว่างสดใสแก่ผู้ป่วยทุกท่าน

 

 

จากการตระหนักรู้ปัญหาเกี่ยวกับดวงตาและโรคต่างๆ ของดวงตาที่สามารถรักษาได้  Real Elixir ในนามแบรนด์ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อดวงตา “Yes Care” ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ่านงานวิจัยเพื่อดวงตา และนวัตกรรมที่ได้คว้ารางวัลระดับเหรียญทองในเวทีนานาชาติ อีกทั้งยังคงมุ่งมั่นเพื่อส่งเสริมสังคม ผ่านดีๆ อย่าง “โครงการผ่าตัดต้อกระจกดวงตาเปลี่ยนเลนส์ตาเทียมใหม่” สำหรับผู้ยากไร้จำนวนมากที่ยังคงขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อมุ่งหวังและตั้งเป้าทำตามวิสัยทัศน์  “เพราะความสุข คือยาอายุวัฒนะ”